ΙΚΕ

Προϊόντα - Υπηρεσίες

     Φωτοβολταϊκά  

     Ανεμογεννήτριες  
    Ηλεκτρικά Ποδήλατα & Scooter  

     Υπηρεσίες  
  Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας περιλαμβάνουν την μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια). Η εταιρία μας, επίσης αναλαμβάνει και την προμήθεια όλων των υλικών για την υλοποίηση της εγκατάστασης σας.